Op welke manier kun je in contact komen met je gids?

.

Waarom wilt u dat?

.

Om tot meer zelfkennis te komen.
Ik probeer mezelf op verschillende manieren te doorgronden,
maar ik heb het gevoel niet verder te komen.
Toen dacht ik:
misschien moet ik een actieve relatie met mijn gids opbouwen.
Alleen, hoe doe ik dat?

.

U kunt een vraag stellen die u wezenlijk bezighoudt.
Daarna zult u moeten afwachten of er een antwoord volgt.
Een gids helpt alleen als het noodzakelijk is.
Niet voor uw plezier.
U zult ernstig en volhardend moeten zijn
of er zal geen contact plaatsvinden.
Ook zult u zich steeds weer moeten afvragen:
kan ik hier zelf uitkomen of niet?
Contact met de onzichtbare wereld is niet zonder gevaar.
Begrijp wat een gids is.
Deze bevindt zich meestal op de achtergrond in ons leven.
Onze keuzevrijheid wordt altijd geëerbiedigd.
Het negatieve van de andere zijde
gaat echter des te sneller op onze verzoeken in.
Zie het negatieve als de energie die iets van u wil.
Zie het positieve als iets dat u in alle eerlijkheid en geduld kunt naderen
maar dat zich zelf niet zal opdringen aan u.
Heeft u een gids nodig?
Of wilt u sneller in uw ontwikkeling gaan?
Bent u geduldig genoeg?
Wilt u interessant zijn?
Er zijn vele vervormende en onderliggende motieven
die niet een gids aantrekken, maar wel het negatieve.

.

Waarom is dit negatieve zo dichtbij?
Waarom wil het mij benaderen?

.

Al dit is verleden.
Vergeet niet dat we vele levens achter ons hebben
en tegelijk met ons meedragen in ons onderbewustzijn.
Hoe vaak hebben we anderen tekortgedaan?
Hebben we mensen mishandeld,
opgesloten, verraden?
Iedereen heeft in zijn verleden vele fouten begaan.
Niemand is onschuldig hieraan.
Al deze mentale wonden zijn verbonden
met hen die dit beleefd hebben.
Sommigen hebben het ons vergeven.
En daarmee zichzelf bevrijd.
Anderen zitten nog vol wrok
en wachten tot ze ons terug kunnen pakken.
Al deze mensen zullen u willen wreken als ze de kans krijgen.
Dat is de andere zijde van het contact met het ongeziene.
Wanneer u dus contact wilt maken met uw gids,
dan vraag u af waarom u dit contact wilt.
Als het alleen voor uzelf is,
zal een gids u niet helpen,
tenzij het absoluut noodzakelijk is.
Maar als uw taak voor anderen is bedoeld
en uw motief is geladen met de wil
de wereld tot een betere levensplaats te maken,
kortom, wanneer het doel voorbij uw eigen belangen gaat,
dan zal een gids u helpen
omdat u zichzelf ondergeschikt kunt maken
aan het doel dat u voor ogen staat.

.

Dus u raadt het me af?

.

Nee, dat laat ik aan u.
Ik leg alleen uit wat u kunt verwachten.
Wanneer u zichzelf wilt leren kennen
en u stelt zichzelf vragen die voorbij uw angst gaan,
dan zult u zichzelf kunnen ontstijgen.
Bij dit proces zal uw gids u helpen.
In alle anonimiteit.
Weet dat u een gids hebt.
Zoals een ieder een onzichtbare metgezel heeft.
Vraag hem of haar u te helpen,
inzichten te verwerven, pijn te verdragen, moed te verzamelen.
Wees de goede metgezel van uw onzichtbare reisgenoot.
Zo zult u beleven wat voor u mogelijk is.

.

Ik vind dit allemaal erg vaag.
Ik had graag iets concreters gehad.
Waarom kan dit contact met een gids niet duidelijker en praktischer zijn?

.

Voor het praktische heeft u de materiële wereld als hulp.
Voor het inhoudelijke, wezenlijke
heeft u het onzichtbare als hulp.
Het onzichtbare is niet minder duidelijk of toepasbaar dan het fysieke bestaan.
Het is onze gerichtheid en daarmee de groei van ons innerlijk
of we ertoe in staat zijn zoiets kostbaars
als een wezenlijke verbinding op te bouwen.
Vergelijk het met een bijzondere vriendschap.
Hoe zeldzaam is dat niet?
Zo ook is het contact met uw onzichtbare gids een werkelijkheid
die berust op innerlijke rijkdom en wereldse onafhankelijkheid.
Wanneer dat uw basis is,
zult u uw gids dichterbij voelen dan menig lijfelijk persoon.

.

(c) Theije Twijnstra