Ik zou wel iets aan deze wereld willen doen,
maar ik weet niet wat.
Ik loop daarin vast.
Zodra ik me iets voorstel, denk ik:
maar wat richt het uit?
Het is zo minimal wat ik kan doen.
Toch komt het verlangen terug.

.

Heeft u al iets uitgeprobeerd?

.

Nee. Ik rem mezelf af met argumenten.
Qua mogelijkheden is er niets wat me tegenhoudt.
Ik heb genoeg tijd,
ben bemiddeld maar een doel ontbreekt.
Het voelt leeg.
Betekenisloos.

.

Wanneer er iets is dat voor u bestemd is,
komt u dat vanzelf tegen.
U kunt het niet forceren.

.

Maar ik wil graag iets doen.
Het stoort me per dag meer
dat ik mijn leven zo zonder betekenis voorbij laat gaan.
Er is zo veel ellende in de wereld.
Er moet toch iets voor mij bij zijn?

.

Nu zeurt u als een verwend kind.
Er is niets voor u bij
omdat u uw leven op een andere manier hebt gebruikt.
U kunt niet nu u tijd en geld overheeft,
verlangen dat ook dit voor u geregeld zal worden.
Uw levensrichting was daar niet mee bezig.
U moet begrijpen dat uw leven het gevolg is van uw aandacht.
Deze aandacht heeft u meegenomen naar vandaag.
Nu is die aandacht uitgewerkt.
Wat overblijft is de leegte.
De stilte na het vertrokkene.
Eerst zult u deze periode moeten beleven
voordat er iets veranderd kan worden.

.

Wat moet ik leren begrijpen voordat ik iets kan doen?

.

U zult moeten begrijpen dat u voor uzelf hebt geleefd.
Uzelf en de mensen die in uw leven een belangrijke rol spelen.
Dat was uw leven.
Daar gaat een zekere eenzijdigheid van uit.
Deze eenzijdigheid laat u nu weten dat alles leeg, betekenisloos aanvoelt.
Deze leegte wilt u graag opvullen met een zinvolle activiteit.
Een activiteit die u nog niet eerder beleefde.
Maar zulke aandacht moet van binnenuit worden opgebouwd.
Anders vervluchtigt die nog voordat u iets gedaan heeft.

.

Zo beleef ik het precies.
Ik heb een idee, ben enthousiast,
wil plannen geen maken
maar de volgende dag vraag ik me af:
waarom was ik ook alweer enthousiast?

.

Het is de uitwerking van uw leven
waarin u op andere zaken was gericht.

.

Dus ik moet de leegte voelen?

.

En begrijpen.

.

Hoe moet ik die begrijpen?
Heb ik mijn leven vergooid?
Moet ik dat begrijpen?
Is deze leegte de oogst van mijn leven?

.

U moet begrijpen dat deze leegte
de uitklank is van hoe u tot nu toe hebt geleefd.
Dat moet u eerst verwerken.
U vond bepaalde zaken interessant, andere niet.
U heeft gekozen.
De leegte die u nu beleeft,
dient om uw keuzen zichtbaar te maken.

.

Ik ga liever iets doen.

.

Dat is de gemakkelijkste maar ook de minst effectieve weg.
Door iets te gaan doen,
lijkt u veranderd te zijn,
maar u zult eerst moeten veranderen
door uw verleden te verwerken.
Hoe beter u uw keuzen leert kennen,
hoe beter u uzelf leert kennen.
Uw ambities, uw verlangens, uw onzekerheden,
uw angsten en beschermingen.
Zodra u daar meer zicht op krijgt.
zult u oude reacties en oude interpretaties achter kunnen laten.
Wanneer u dit proces overslaat,
doet u schijnbaar iets anders
maar de motieven, de reacties en het gedrag zijn onveranderd gebleven.
Het gevolg is een verdere toename in betekenisloosheid,
zelfs al doet u iets zinvols.

.

Hoe doe ik dat? De leegte verwerken?

.

Zie waar u laf was.
Voel waar u klein was.
Beleef waar u berekenend was.
Onderzoek al uw tekortkomingen
en zie welke rol ze in uw leven hebben gespeeld.
Weke aandacht u ze heeft gegeven.
Erken uw deelname aan de leegte die zich nu,
zonder de maskering van uw oude levensrol,
aan u laat zien.
Wanneer u deze deelname tot verantwoordelijkheid durft te maken,
zult u ook in staat zijn tot andere,
ruimere en meer zinvolle keuzen.

.

(c) Theije Twijnstra