Hoe dring je door tot het geheim van het leven?

.

Wat bedoelt u daarmee?

.

Dat ik voel hoe het bestaan in elkaar steekt.
Dat ik mezelf begrijp, mijn doen en laten, mijn omstandigheden, alles.

.

Waarom wilt u dat?

.

Omdat het leven anders zinloos is.
Als je niet begrijpt waarom je leeft
en hoe dat waarom zich ontvouwt,
dan leef je niet echt.
Je speelt mee.
Je voldoet.
Je gedraagt je, maar de diepte ontbreekt.
De jaren herhalen zich,
de gewoonten worden steeds dieper ingekerfd.
Het voelt doods.
Er moet meer zijn.
Waar is dat meer?
Aan een religie kan ik me niet overgeven.
Aan al die alternatieve ideeën evenmin.
Maar het cynisme van het rationele spreekt me ook niet aan.
Er moet toch iets zijn wat onafhankelijk is?
Wat vrij is van het bestaande?

.

De weg die u zoekt loopt door uw innerlijk.
Verdiep u in uzelf.
Leer goede vragen stellen.

.

Wat zijn goede vragen?

.

Vragen die in u leven.

.

Wat is het geheim van het leven?
Dat ligt in me.
Of is dat geen goede vraag?

.

Een goede vraag brengt u verder.
Bent u verder gekomen?

.

Nee. Ik kom alleen op algemeenheden uit.
Die zeggen me niks.

.

Dan zult u een andere vraag moeten stellen.

.

Waarom?

,

Omdat een goede vraag verbonden is met de informatie waarnaar men op zoek is.

.

Wat moet ik dan vragen?

.

Dat moet u zelf onderzoeken.
Het gaat niet om mijn vraag maar om de uwe.

.

Betekent dit dat ik niet echt wil weten?

.

Een goede vraag ontstaat omdat ze verbonden is met het antwoord.
Daarom is het vinden van een goede vraag
even belangrijk als het antwoord dat erop volgt.
U moet dit begrijpen:
de wereld is een wereld van vormen.
Al deze vormen zijn het gevolg van een idee.
Als we een boom zien, denken we: dat is een boom.
Maar ooit had diezelfde vorm nog geen naam.
Al deze namen van al deze vormen
hebben we overgenomen als antwoorden op vragen
die we nooit zelf hebben gesteld.
Of misschien even, toen we nog klein waren.
We zijn het verleerd om vragen te stellen,
we zijn gewend om alles om ons heen als vanzelfsprekendheden te zien.
Hierdoor is het moeilijk geworden om tot originaliteit te komen.
Authentiek in opmerken, in onderzoek.
Als u echt antwoorden wilt vinden
zult u eerst moeten leren om weer vragen te stellen.
Begin daarom met u opnieuw te verwonderen
bij alles wat zo vanzelfsprekend lijkt.
Ban de vanzelfsprekendheid uit uw bestaan
en maak er een onderzoeksterrein van.
Leer uzelf om weer een waarnemer te worden.
Een waarnemer ziet zijn omstandigheden
en tegelijk degene die deze omstandigheden ziet.
Stel uzelf de voorwaarde:
pas als er een goede vraag in me naar boven komt,
heb ik echt waargenomen.
Zolang er nog geen vragen in me opkomen,
goede vragen,
heb ik nog niet waargenomen.
Zolang de goede vraag er nog niet is,
neem ik nog antwoorden over,
maar denk ik nog niet zelf.

.

(c) Theije Twijnstra