Als rechter zoek ik altijd naar de meest eerlijke beoordeling.
Meestal zijn de bewijzen zo duidelijk en eensluidend,
welke getuige ook wordt ondervraagd,
dat het niet wezenlijk moeilijk is
om tot een rechtvaardig oordeel te komen.
Maar heel soms heb ik het gevoel
dat ik iets nog niet heb gezien,
noch mijn collega’s.
Dan is de verdediging zo goed en zo treffend geformuleerd,
zo overheersend ten opzichte van het OM
dat ik me erg ongemakkelijk voel
om me bij het schijnbaar onvermijdelijke neer te moeten leggen.
Mijn vraag is dan ook:
hoe kan ik mijn intuïtie in dat soort gevallen als instrument leren inzetten
opdat ik hiermee tot een andere benadering van de zaak kan komen?
En daardoor wellicht tot een eerlijker uitspraak?


.

Het is niet mogelijk om intuïtie alleen dan in te zetten
wanneer u het nodig heeft.
Dan zou het als een soort noodverband gezien worden
en juist dat is op intuïtie niet van toepassing.

.

U bedoelt dat ik het te opportunistisch benader?

.

Ja, dat doet u.
Wat verstaat u onder intuïtie?

.

Een extra zintuig om de wereld te kunnen waarnemen
en te kunnen interpreteren.

.

Wat heeft u ermee opgemerkt?

.

Het lastige is dat ik enerzijds aan feiten gebonden ben
en anderzijds erken dat er iets meer is
dat eveneens waarneemt, veroordeelt, meespeelt.
Deze scheidslijn is zeer diffuus.

.

Wanneer u feiten verzamelt maakt u gebruik van uw rationele vermogens.
Wanneer u overlegt met anderen is dit meestal ook zo.
De kunst is om uw intuïtieve vermogens
door alles heen te laten meespelen
als een waarnemend en wegend vermogen
naast uw rationele benadering.

.

Hoe doe ik dat?

.

Wanneer u feiten verzamelt
dan plaatst u deze niet langer bovenaan
als de dominerende invloed op uw oordeel.
U zegt tegen uzelf: dit zijn de feiten.
Wat zegt mijn intuïtie?
U luistert met een open gemoed naar uw gevoelsleven.
Zolang u de feiten doorslaggevend maakt
omdat ze in het juridische proces die plaats innemen,
heeft de ontwikkeling van uw intuïtie geen kans.
Deze is al ingesloten door de bandbreedte
die door uw ratio is bepaald.
Maar wanneer u de feiten heeft bestudeerd
en deze op u in laat werken,
gaat het erom ze daarna volledig los te kunnen laten.
Zoals u ook een getuige na een verhoor moet loslaten
om de volgende getuige te kunnen toelaten.
Zie uw intuïtie als de onbekende
maar zeer intelligente getuige
die bij elke zaak aanwezig is.
Wanneer u uw intuïtie actief bij alles leert betrekken,
ontwikkelt u een graad van scherpte in uw opmerken
die u in die gevallen,
waar de normale gang van zaken niet voldoende informatie verschaft,
u die waardevolle aanvulling schenkt
die alleen deze bijzondere getuige u kan aanreiken.

.

(c) Theije Twijnstra

Laat een reactie achter