Hoe kan ik meer rust vinden?
Ik voel me zo onrustig.
Vaak is het vooral ’s morgens vroeg,
als ik nog in bed lig.
Dan voel ik een grote onrust.
Ik heb het gevoel dat mijn hart dan ook sneller klopt.
Hoe kan ik rustiger worden?

.

Rust vind je door de onrust te ontrafelen.
Rust als ideaal, als geluksbeeld, bestaat niet.
Altijd zal er onrust zijn.
Waar het om gaat is
dat je het gevoel hebt deze onrust te kunnen veranderen.

,

Hoe dan? Ik heb al zo veel geprobeerd.
Ik heb allerlei cursussen gevolgd,
ontspanningsoefeningen toegepast,
maar wat ik ook deed,
het hielp niet of maar heel kort.

.

Rust vind je niet in een namiddag.
Onrust ontstaat niet door een incident.
Maak geen wedstrijd van je verlangen naar rust.
Leg er geen meetlat naast waarbinnen de verandering moet plaatsvinden.
Daarmee veroorzaak je nieuwe onrust.
Voor het vinden van iets waardevols,
wat rust is,
zul je bereid moeten zijn je te willen inzetten.
Ga daarom door met je zoektocht.
Ook al heb je geen direct resultaat.
Veel onrust ontstaat door onze verwachting,
onze beelden van hoe het zou moeten zijn.
En zolang het nog niet zover is,
voelen we ons onrustig.
Kunnen we ooit rustig worden
als we in de nadering ervan onrustig zijn?
Word eerst rustig in je zoektocht naar rust.

.

Hoe doe ik dat?

.

Begrijp het evenwicht dat in elke natuurlijke ontwikkeling aanwezig is.
Je onrust wil je ergens naar toe leiden.
Luister naar je onrust in die zin
dat je je afvraagt waarin je al in het klein rust kunt aanbrengen.
Zolang je je voorstelt dat je pas je doel bereikt hebt
als je helemaal rustig bent geworden,
ga je voorbij aan alle kleine stappen die eraan voorafgaan.
Waarin kun je nu al rust vinden?

.

Ik kan meer tijd nemen voor de tuin.
De tuin geeft me rust.

.

Waarom geeft de tuin je rust?

.

Omdat deze me met rust laat.
De tuin laat me aan mezelf.

.

Dan begin daar.
Kies vaker voor het werken in de tuin.
Zie je tuin als je innerlijk.
Ruim daarin op wat je als storend ervaart.
Maak de tuin rustig.
Hoe beter je dit lukt,
hoe meer de tuin jou zal vertellen hoe verder te gaan.
Begrijp dat we nog zo veel moeten leren
om onszelf een heel klein beetje te kennen en te erkennen.
Stel je tegenover jezelf als een leerling op.
Verlaat de positie van degene die het weet
of die het wil bepalen.
Of die zich voortdurend met anderen vergelijkt.
Wees een leerling van je innerlijk.
Word de leerling van je onrust.
Hoe beter je dit lukt,
hoe rustiger je zult worden.

.

(c) Theije Twijnstra