Er is geen andere weg dan de weg vrij te maken.
Waar we zijn, zijn anderen.
Waar we berijpen en meer kunnen zijn,
kunnen we waarmaken.
Waarmaken is jezelf verwezenlijken.
Wie zichzelf verwezenlijkt,
wordt als vanzelf en geheel natuurlijk
een voorbeeld voor hen die in de nabijheid zijn.

.

Zo is in ieder gezelschap
een voorganger geplaatst
zoals ook in elk landschap
een oriëntatie aanwezig is.
Waar een voorbeeld is,
ontstaat richting en helderheid
voor wie dit voorbeeld
als aanwijzing kan aanvaarden.
Iedereen kiest zelf.

.

Wie dit voorbeeld ernstig neemt,
bewondert het niet.
Bewondering is deelname in ijdelheid.
Niemand hoeft bewondering te ontvangen
noch te schenken
want ook het voorbeeld
volgt het zijne
en die opnieuw het zijne
en dit tot aan de eerste toe.

.

Aanvaard het zonder deelname aan een beeld.
Het voorbeeld is geen mens,
geen persoon,
maar een fase waar naar men onderweg wil gaan.
Ook zelf is men een voorbeeld
voor een ander die op weg is naar jouw levensfase.
Zo is een ieder geplaatst in de lange rij
die evolutie heet.
Geen enkele plaats is van zichzelf,
behalve die van de eerste.
Geen enkele plaats kan zonder voorbeeld,
behalve degene die alle fasen heeft doorlopen
en evenzo eerste is geworden.
Maar juist de eerste beseft
en weet welke achtergronden in hem liggen
en ook dat elk verlies
door een teveel ontstaat.

.

De eerste zijn in voorbeeld
is op aarde niet van toepassing.
Ook dat is één keer gebeurd
en heeft zich voorgedaan.

.

Een voorbeeld zijn, gebeurt.
Wie het is,
richt zich op zijn voorbeeld.
Wie een voorbeeld wil zijn
en daarbij op zichzelf gericht is,
verandert in een schaduw.
Hij wordt een manipulator,
een tiran, een overheerser
en een machtswellusteling.
Er zijn er genoeg.
Voeg niet toe.

.

Volg je voorbeeld.
Kijk niet om wie jou volgt.
Kijk nooit om.
Omkijken is voor wie te weinig dienstbaar is.

.

(c) Theije Twijnstra