Zolang we grotendeels met de aarde verbonden zijn,
zullen we niet in staat zijn helder te denken.
Aardse verbondenheid houdt in
dat we een te beperkt zicht aanhouden
voor onze interpretaties.
Het opvallende is dat iemand
die zich juist met de aarde heeft verbonden
het omgekeerde zal beweren.
Hij zal zeggen dat als je niet met beide benen op de grond staat
en nuchter tegenover alles bent,
dat je dan niet capabel zult zijn
om een juist oordeel te vellen.
Daarvoor ben je in zijn ogen
te zweverig en te vaag.
Hoe nu te weten wie gelijk heeft?
Wie als duiding aan te houden?
Ofwel:
hoe de werkelijkheid te vinden
te midden van tegenstellingen?

.

De werkelijkheid wordt gekenmerkt
door dat ze niet bevat kan worden
maar zelf omvattend is.
Het aanhangen van een bevattelijke,
bestuurbare, beheersbare werkelijkheid
is een illusie.
Ze voldoet wel aan het menselijk verlangen.
Door deze voldoening geeft deze interpretatie
een vorm van rust, veiligheid en geborgenheid.
Maar ze is vals.
Alles wat het aardse leven kan bieden
is verbonden met tijdelijkheid.
Er is niets wat blijft,
behalve degene die dit tijdelijke beleeft.
Maar ook dit is alleen voorbehouden
aan die ene persoon omdat elk individu
vanuit een eigen geschiedenis zijn invalshoek beleeft.
Is degene die alles beleeft,
dus niet de mens die we zien, spreken,
maar die ene,
die onvergankelijke en ondeelbare,
is die niet juist de meest onaardse?

.

We leven, we werken, we hebben lief,
we worden ziek, we zijn alleen, we gaan dood.
En bij dit alles proberen we elkaar te begrijpen.
Elkaar te naderen, te duiden, te corrigeren soms,
te bevechten vaak, te misverstaan bijna altijd.
En ondanks al deze pogingen
is er dat ene, geïsoleerde gevoel:
je bent alleen geweest.
Je bent uiteindelijk altijd alleen geweest.
Ondanks alle pogingen deze alleenheid op te heffen.

.

Wie dit gegeven leert aanvaarden,
zal juist dit ondeelbare en indviduele leren ontdekken
als het doorgaande en onvergankelijke
dat hij in de kern is.
Het is dit ondoorgrondelijke principe in elk mens,
in elk levend wezen dat hem onafgebroken met het leven,
aards of niet aards, verbindt.
Kan er een grotere werkelijkheid bestaan dan deze?

.

Leef je aardse leven,
geniet van de zon en de ander,
ontmoet en vier,
ontdek en groei,
maar weet bij dit alles meer en meer
dat je in de kern die onbevattelijke verbinding
met het onbegrensde bent.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Helderdenken (81) Alleen”

  1. Nancy :

    Wauw… woorden schieten mij altijd tekort…. maar voel me ontzettend dankbaar voor wat je allemaal brengt en geeft.