Er zijn veel misvattingen over reïncarnatie.
Zowel vanuit de new-agehoek
als vanuit religieuze stromingen.
Dit maakt een zinnig gesprek erover bijna onmogelijk.
Zolang iemand gelooft dat je ook als een dier kunt reïncarneren,
is het niet vreemd dat anderen dit belachelijk maken.

.

Ook alle niet controleerbare verhalen over wie men is geweest,
met welke beroemde personen men is omgegaan
of zelf is geweest,
dragen niet bij aan een grotere bereidheid
dit onderwerp serieus te willen onderzoeken.

,

In al mijn werk streef ik ernaar de logica als leidraad te nemen voor mijn zienswijze.
Juist de navolgbaarheid in redelijkheid vind ik essentieel
voor het kunnen aanvaarden of tenminste te overwegen
erover na te willen denken.

.

Ik ervaar allen die ooit iets hebben vernomen
en dit met een eigen interessant sausje hebben overgoten
als even grote misleiders en vervormers van de werkelijkheid
als zij die vanuit een rigide rationaliteit
elke vorm van gevoelskennis als bijgeloof afdoen.
Beiden bemoeilijken het zicht op een kennis
die beter verdient dan wantrouwen en ijdele fantasieën.

.

In beide gevallen speelt het ego een centrale rol.
Vanuit de zweverige hoek omdat men met oncontroleerbare kennis
op velen grote indruk kan maken
en vanuit de rationele hoek
omdat ook vanuit die opgebouwde kennisstof
geïntimideerd kan worden via vaktermen,
indrukwekkende statistieken en andere gekaderde maatstaven.

.

Terug naar de reïncarnatie.
Heeft het zin dit onderwerp naar voren te brengen?
Hoe moet je aantonen dat elk mens gedurende de evolutie
zowel in het lichaam van een man
als in het lichaam van een vrouw op aarde heeft geleefd
opdat de mens beide invalshoeken leert kennen
waardoor het gevoelsleven optimaal ontwikkeld kan worden?

.

Voor mij is reïncarnatie een overtuigend onderdeel van de evolutie
waardoor een persoonlijke groei mogelijk is.
Het betekent dat een begaafd pianist
die al op heel jonge leeftijd zijn talent laat zien
eerder een pianist is geweest.
Hij zet zijn studie en aandacht in dit leven voort
en zal daardoor altijd een voorsprong hebben
in techniek en in talent ten opzichte van anderen
die hun hele leven kunnen studeren zoveel als ze willen,
maar nooit die vanzelfsprekende lichtheid en virtuositeit kunnen bereiken
die deze persoon al van jongs af aan bezit.

.

Ieder mens bevindt zich in zijn verleden.
Hij is daar uit voortgekomen.
De ouders maken het aardse lijf,
de bewoner van dit lichaam blijft een onafhankelijk reiziger.
Toch heeft elk kind eveneens een verbinding met één of beide ouders
of er was geen sprake van een aantrekking geweest.

.

Niets is toevallig omdat niets zonder geschiedenis is.
Bereid te zijn hierover te willen nadenken,
alleen,
zonder religieus systeem of verdwazingen die afleiden,
zal al veel informatie kunnen opleveren.

.

Voor wie het aanvoelt en geïnteresseerd is:
mediteer op je verleden.
Begin met vandaag,
ga de volgende keer naar gisteren,
daarna naar vorige week,
vorig jaar, kindertijd,
leer terug te gaan,
dit is:
afdalen in het onwaarschijnlijke verhaal dat je in je draagt.

.

(c) Theije Twijnstra