De digitale invloed op het bestaan wordt per seconde groter.
De afhankelijkheid ervan ook.
En daarmee de kwetsbaarheid van het systeem zelf
met alle gevolgen die dat voor het individu en de maatschappij heeft.
Onvermijdelijk zal deze kwetsbaarheid van zich doen horen
in de vorm van storingen, aanslagen, blootkomende manipulaties.

.

Zolang iemand naar gemak zoekt,
wordt hij kwetsbaarder voor ongemak.
Zolang iemand naar snelheid verlangt,
neemt de invloed van elke vertraging toe.

.

Elke vorm van materieel verlangen
levert vaak een schaduw op
in de vorm van verdere vrijheidsbeperking.
Daarbij worden algemeenheden doorgegeven
als waren ze onomstotelijke waarheden:
‘de digitale ontwikkeling is onomkeerbaar.’
Waarom?
Wie heeft er belang bij dat wij dit geloven?
En dus na zullen napraten?
En wat gebeurt er zodra we dit doen?
Geven we ons verzet dan definitief op?

.

Zodra iemand beweert dat een ontwikkeling onomkeerbaar is,
wordt het opletten geblazen.
Alleen het natuurlijke is onomkeerbaar.
Zoals de evolutie.
Maar alles wat een mens met zijn
(nu nog steeds gebrekkige)
intelligentie verzint is dat niet.
Waarom niet?
Omdat niemand zichzelf volledig kent.

.

Velen zoeken macht.
Controle. Veiligheid, bezit, status, luxe.
Allemaal verlangens die voor bijna iedereen normaal lijken,
maar het zijn in werkelijkheid de verlangens van een kinderlijk,
nog nauwelijks ontwikkeld gevoelsleven.
Wie verder is ontwikkeld zoekt geen macht.
Hij weet maar al te goed wat dat betekent voor zijn eigen groei en geluk.
Hij zoekt ook geen controle of veiligheid,
want wat is het lichamelijke leven meer dan een tijdelijk kostuum?
Je zet toch ook geen bewaker voor je inloopkast?
Een ‘klerenkast’ voor je klerenkast?

.

Mensen kennen zichzelf slecht
en vanuit dit gebrekkige inzicht roepen en beweren ze van alles:
de digitale ontwikkeling is onomkeerbaar.
Onzin!
We kunnen het vandaag anders doen
als we zouden inzien dat het beter is.
De globalisering is onomkeerbaar.
Onzin!
Hoe kleinschaliger hoe beter het voor iedereen is.
De economie is de motor van de maatschappij.
Onzin.
Zelfkennis is de bron van elke vooruitgang.
Een innerlijk gezond mens,
gericht op groei en waarachtigheid,
straalt naar alle kanten
en een ieder die hem ontmoet profiteert van zijn levensweg.
Zoals ook een ieder de kille schaduw voelt
van al die schreeuwende en verlangende,
zichzelf weigerende mensen.

.

(c) Theije Twijnstra