Seksueel wangedrag is het omgekeerde van seksuele vrijheid.
Seksueel wangedrag heeft te maken
met het lichamelijk uitleven op een ander door middel van seks.
Anderen doen hetzelfde met geld, bezit, status,
ze leven zich via anderen uit door hen te onderdrukken,
bezit af te nemen en daarvan te genieten,
zich beter te wanen door een ander te verbannen
of af te wijzen als persoon.

.

Seksueel wangedrag is een onderdeel
van een breed belevingsverschil tussen mannen en vrouwen.
Een ieder heeft echter de verantwoordelijkheid zichzelf te kennen.

.

Het is niet erg vrijerig te zijn.
Het is wel erg als je daar via een machtsverschil een ander tekort in doet.
In waardigheid, eigenheid, onbesmetheid.

.

Een man is een man
als hij een plan heeft in zijn leven.
Een richting die hem stuwt tot mooie daden,
tot vergroting van eerbied voor het leven.
Een man die alleen maar zijn lusten uitleeft,
is geen man.
Het is een volwassene die in de vroege adolescentie is blijven steken.
Hij bralt, hij is sentimenteel, snel kwaad en snel vol zelfmedelijden.
Hij roept om zijn moeder,
hij kijkt neer op vrouwen.

.

Sommige mannen bevinden zich in deze onderontwikkelde staat.
Als deze mannen maatschappelijke invloed krijgen
worden ze gevaarlijk.
Hun zwakten krijgen nu alle kans zich uit te leven.
Hij is een puber met een grillig wapen: macht.
En als hij seksueel onvolwassen is,
zal hij de weg van de ontering gaan.
De ontering van zichzelf als man
en de ontering van de ander,
man of vrouw,
als zijn uitlevingsobject.

.

Soms veroorzaken mannen veel leed
omdat ze zich minder kunnen uiten dan vrouwen.
Waarom uiten veel mannen zich zo moeilijk?
Omdat ze geen plan hebben.
Als een man een levensplan in zich voelt,
dan wordt hij erdoor voortgestuwd.
Hoe edeler dit doel, dit wil zeggen,
hoe minder het ego een rol speelt,
hoe sterker het plan op hem inwerkt.

.

De rebellen in Syrië vechten voor een beter land.
Maar hun plan is nog gevuld met kogels.
Wat ze willen veranderen,
veroorzaken ze nu zelf.
Het is in de weg van de uitvoering van het plan
dat de kwaliteit van het plan tot uitdrukking komt.

.

Een man die een levensplan voelt,
heeft daar zijn sterkste krachten op gericht.
Daarmee worden al zijn andere kwaliteiten,
zwak of sterk ontwikkeld,
gericht als een magneet.
Een partner ziet deze concentratie
en wil erbij zijn om dit plan te doen slagen.
Beiden zijn op hun plaats.

.

De mooiste seks vindt tussen twee mensen plaats
die elk eenzelfde plan nastreven.
Ook al beleeft een ieder het op zijn eigen niveau.
Machtsmisbruik is het gevolg van het ontbreken van een werkelijk levensplan.
Wie dit mist heeft de verantwoordelijkheid het te zoeken.
Maar niemand heeft het excuus om daarom maar een ander te misbruiken.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Helderdenken (53) Een man zonder plan of een man met een plan”

  1. Mark :

    Wat een fantastisch mooi en helder geschreven. Dank!