Sommige mensen horen stemmen in hun hoofd.
Schizofrenie, psychose, er zijn termen voor.
Velen denken dat deze stemmen wanen zijn.
Niet reële verschijnselen.
Wie dieper tot de levenswetten is doorgedrongen
weet dat deze stemmen werkelijk zijn.
Ze zijn afkomstig van negatieve beïnvloedingen
vanuit een niet aardse omgeving.

.

Waarom horen deze aardse mensen stemmen van niet aardse mensen?
Gezonde mensen zijn afgesloten voor dit soort beïnvloedingen.
Ze zijn onbereikbaar.
Ze zijn te nuchter en leven hun aardse leven.
Wie echter een trauma heeft beleefd,
een sterk verlangen heeft naar het bovenaardse
en daarin allerlei experimenten uitvoert,
wie drugs gebruikt of met een te labiel gevoelsleven te maken heeft,
loopt kans met deze externe invloed te maken te krijgen.
Ze hebben een ‘opening’ in hun natuurlijke bescherming.
Een ‘toegang’ waardoor relaties uit een ver verleden,
mensen die nog een appeltje met ons te schillen hadden,
hun kans zien om alsnog hun gram te halen.
Eindelijk.
Ze weten precies waar iemand zwak is
omdat ze meer kunnen zien van ons dan wij van hen.
Ze zien in gevoelsmatige zin ‘door ons heen’
en weten waar we verlangend zijn, angstig, ongerust.

.

Mijn broer kon het verlies van zijn dochter niet verwerken.
Dit maakte hem op een zeker moment vatbaar voor stemmen.
Als hij voor het Zwarte Water stond, hoorde hij:
‘Spring! Nu!’
Hij vocht ertegen en wist op tijd bij de kade weg te komen.

.

Deze stemmen worden nu vooral met medicijnen behandeld.
Vaak is de verlichting gering en tijdelijk.
Moet de medicatie verhoogd of aangepast worden.
De oorzaak is echter alleen weg te nemen door gesprekken
en begrip van wat er gaande is.
Hoe beter de persoon in staat is zichzelf af te sluiten,
hoe effectiever de vordering is.
Dit vraagt een erkenning van de werkelijkheid van deze achtergrond.
Voor de meesten is dit echter onaanvaardbaar.

.

Voor wie er echter mee te maken heeft
en er wel open voor staat:
er zijn methoden voor.
Er is over geschreven.
Zolang het een psychose of schizofrenie wordt genoemd,
hebben de negatieve beïnvloedingen vrij spel.

.

Elk individu wordt door vele verschillende soorten energie omgeven.
Dit te beseffen
en met dit gegeven op een zelfredzame en krachtige manier leren omgaan,
kan veel verlichting geven.

.

(c) Theije Twijnstra