Wereldse macht heeft op de meeste mensen een corrumperende invloed.
Dit komt omdat maar weinig mensen hun zwakheden kennen.
Ze weten niet waarom ze zoveel invloed willen hebben,
waarom ze zo graag bewierookt en gerespecteerd willen worden.
Ze vinden het alleen prettig.
Het waarom laat hen koud.
Zolang het maar gebeurt.
Dieper willen ze nog niet denken.
Ze willen nog niet voorbij hun ego-constructie gaan.
Ze willen vooral bevestigd worden,
iemand zijn, gewaardeerd worden.
Hun weg is de weg van de ultieme aanpassing
door ervoor te zorgen dat iedereen zich aan hen aanpast.

.

Uit: Blijmoed.
(c) Theije Twijnstra