Dit is een moeilijke tijd voor ouders van kleine kinderen.
Hoe om te gaan met hun kwetsbaarheid enerzijds
en alle mogelijke digitale ontwikkelingen en mogelijkheden anderzijds?
Wanneer geef je een kind een eigen mobieltje?
Welke afspraken maak je?
De invloed van de groep, de school, de buitenwereld in het algemeen
wordt per dag groter naarmate het kind dezelfde wereld binnentreedt.
Waar de grote wereld meer en meer wordt verkend
neemt de invloed van ouders navenant meestal af.
.

De belangrijkste winst die ouders kunnen maken
ligt dus in de jaren ervoor.
Het is in deze periode waarin het leven van het gezin zich nog in redelijke beslotenheid afspeelt
dat de eigenheid en de zelfredzaamheid van het kind een grote rol speelt in de opvoeding.
Hoe weerbaar kun je een kind maken?
Wat is weerbaarheid?

.

Een weerbaar kind leert te luisteren naar wat het zelf opmerkt.
Als het iets opmerkt dat hem afschrikt of terug doet deinzen,
dan is dat een belangrijke aanwijzing.
Wanneer iemand wordt opgevoed met uiterlijk gedrag,
geforceerd om iemand gedag te zeggen terwijl het kind innerlijk dat niet voelt,
moet je ook niet raar opkijken als datzelfde kind later eveneens geforceerd gedrag vertoont.

.

In het kort betekent dit
dat een kind weerbaar is geworden
waar het door de ouders in eigenheid werd erkend en gestimuleerd.
En juist kwetsbaar is geworden voor allerlei invloeden
wanneer deze eigenheid is ontkend
en verruild voor een gedrag dat vooral de buitenwereld
en de status van de ouders beter deed uitkomen.

.

Blijft de vraag:
maar wat als je al kinderen hebt
die nu de grote wereld ingaan
en steeds minder bereikbaar worden voor je goede raad?

.

Bereid je dan voor op een laatste gesprek.
Dit klinkt dramatisch
maar het is ook de laatste mogelijkheid die je hebt.
Maak het duidelijk dat je als opvoeder tekort bent geschoten
in het duidelijk maken dat eigenheid de belangrijkste beschermingsfactor in het leven is.
Je begint met hiervoor je excuus aan te bieden.
Dit vraagt een buiging van jou
die je in alle eerlijkheid moet kunnen maken.
Voelt een kind dat het niet klopt wat je zegt,
dan haakt het af.
Voelt het echter dat je het meent,
dan kun je daarna alsnog over deze eigenheid beginnen
door je eigen eigenheid als voorbeeld te nemen
en hoe dit jou in je bestaan heeft geholpen om op koers te blijven.

.

Spreek met het kind in alle openheid en vrijheid
en breng naar voren waarom je dit op deze manier op dat moment doet.
Dan heb je alsnog gedaan wat je kon doen
en heeft het kind,
ook al is het laat en onvolledig,
toch de keuze hierover na te denken
en zich dit te herinneren,
precies op die momenten waarop de buitenwereld
mogelijk een poging doet datzelfde kind van zichzelf weg te leiden.

.

(c) Theije Twijnstra