Het is door het beleven van dit proces
dat we ons aandeel in de moeilijkheden
steeds scherper beseffen.
Geleidelijk dringt het tot ons door
dat we niet alleen door het verloop
de grootte van de moeilijkheden zelf kunnen bepalen,
maar ook dat we waarschijnlijk zelf de oorzaak zijn van onze moeilijkheden.
Immers, als we in staat zijn invloed op onze moeilijkheden uit te oefenen,
dan hebben we blijkbaar een veel hechtere relatie met onze moeilijkheden
dan we ons ooit hebben gerealiseerd.
Hoe kunnen we er nu achter komen
dat we onze problemen hebben veroorzaakt?

.

Uit: Blijmoed.
(c) Theije Twijnstra