Wijsheid bestaat uit de aanvaarding van hoe het is.
En het begrijpen waarom het is
om vervolgens te handelen naar wat men op dit moment kan doen.
Wijsheid is daarmee een organische eigenschap
die altijd aanwezig is als innerlijk bezit,
maar die nooit aanwezig is als het nog geen innerlijk bezit is geworden.
Alleen door de aanvaarding te hebben opgebouwd,
het begrijpen van vele waarom’s te hebben onderzocht
en talloze malen in staat te zijn geweest zich na een teleurstelling te herstellen,
kan deze gevoelskwaliteit worden verkregen.

.

Aanvaarden zoals het is,
lijkt zwak en weinig karaktervol.
Maar dan is het geen echte aanvaarding,
maar een zich machteloos voelen
en zich daarom maar gewonnen geven
omdat er toch ‘niets meer aan te doen is’.

.

Echte aanvaarding betekent echter iets heel anders:
het betekent dat men de actuele omstandigheden heel diep in zich opneemt
en ze als noodzakelijk voor de eigen groei ervaart.
De omstandigheden zijn er niet zomaar.
Ze hebben een grote betekenis,
een ver dragende boodschap.
Aanvaarden is bereid zijn deze boodschap te willen opnemen als aanwijzing voor het verdere bestaan.

.

Begrijpen waarom het gebeurt
ontstaat doordat het aanvaarden de weg voor dit begrip heeft vrijgemaakt.
Aanvaarding op dit wetensniveau opent innerlijke deuren.
Het begrip komt binnen en vertelt:
‘daarom gebeurt je dit nu.
Door deze ervaring dringt het tot je door dat je moet veranderen.
Dit ‘moeten’ is van jou en niet van een ander.
Te lang heb je iets uitgesteld
terwijl je wel wist dat je het moest doen.
Te vaak heb je redenen gezocht én gevonden
om je weigerachtige gedrag te rechtvaardigen.
Het begrijpen van de actuele achtergrond
brengt je precies die energie en besluitvaardigheid die je tekort kwam voor verandering.
Het is dit niveau van begrijpen
dat je ook de daadkracht beleeft de verandering vorm te geven,
in de praktijk te brengen.
De tijd van uitstel is voorbij.
De tijd actief te zijn en jezelf serieus te nemen is aangebroken.

.

Het is de aanvaarding die je bereid heeft gemaakt
te luisteren naar de betekenis van dit moment, deze omstandigheden.
Het is het inzicht dat je bereid heeft gemaakt te willen veranderen,
je groei actief te willen beleven.
Het is het besluit dat je naar de uitvoering brengt
en waar je wijsheid die eerst nog verscholen en alleen heel zacht fluisterend bij je was,
je nu in al haar overvloed tegemoet zal treden.

.

(c) Theije Twijnstra