Egoïstische mensen veranderen heel langzaam.
Zo langzaam dat wij het waarschijnlijk niet zullen meemaken.
Hoe om te gaan met hen?
Dat kan alleen als we begrijpen wat egoïsme in de kern is.

.

Egoïsme is een ontwikkelingsstadium.
In deze fase is de mens alleen op zijn eigen veiligheid en daaruit voortkomende voordelen gericht.
Dit is een intrinsiek gegeven dat aan de buitenkant gemaskeerd kan worden
maar wat even daaronder in alle volheid aanwezig is.

.

Egoïsme lijkt verkeerd als we het vergelijken met anderen die dit stadium al achter zich hebben gelaten.
Alleen we komen niet verder als we de wereld blijven indelen in goede en slechte mensen,
in nemende en gevende personen.
Als we kunnen erkennen dat egoïsme een groeistadium is,
kunnen we ons standpunt opnieuw innemen.

.

Onze invloed op dit egoïsme is klein,
de ander zal er niet door veranderen.
Wij zullen ons blijven ergeren,
de ander zal verder verharden
en wij zijn niet meer onszelf
maar in strijd met de ander.

.

Als we echter kunnen accepteren
dat egoïsme een bewustzijnsfase is
waar we allemaal doorheen gaan of zijn gegaan,
dan kunnen we ons veel beter richten op ons eigen actuele stadium.

.

Hoe kunnen we meer onszelf worden?
Ons minder van anderen aantrekken,
of ze nu egoïstisch zijn of niet?
In welk stadium bevinden we ons nu?

.

Dit is een veel effectievere benadering.
We verlaten ons patroon de ander te bekritiseren
en inventariseren ons eigen groeistadium.
Wanneer we sterk reageren op een egoïstisch iemand
moeten we ook nog iets van dat egoïsme in onszelf hebben.
Waar kunnen we nog onafhankelijker worden door ons eigen egoïsme aan te pakken
zodat we ten volle in ons eigen stadium kunnen zijn?

.

Door er op deze manier mee bezig te zijn,
verlaten we de egoïst
waardoor deze alleen nog met soortgenoten te maken zal krijgen
en wij veel meer met anderen
die zich in ons groeistadium bevinden.
De beste plaats om de eigen koers nog dieper en krachtiger te kunnen waarmaken.

.

(c) Theije Twijnstra