De illusie ermee weg te kunnen komen
omdat je niet direct gesnapt of gestraft wordt,
is even oud als de mens zich bewust is van zijn bestaan.

.

Lange tijd bestond een toeziend en alziend oog
in de vorm van een bijgeloof en later van een religieus systeem,
maar nu dit kosmische bewakingssysteem meer en meer afkalft
voelen velen zich ‘bevrijd’ van dogma’s en andere kaders
en wordt de gedachte versterkt dat een ieder straffeloos zijn verlangens kan uitleven.

.

Dit is een ernstige misvatting,
maar zolang het tegendeel blijkt
heb ik met mijn ideeën geen schijn van kans
en blijven mijn woorden machteloos.
Ik kan niemand overtuigen van wat dan ook
als ik niet voldoende argumenten heb verzameld.
Argumenten die qua logica en samenhang zo overtuigend zijn
dat zelfs de meest concrete omstandigheden
erdoor aan het wankelen kunnen worden gebracht.

.

Maar wat moet ik beginnen tegen een materialistisch wereldbeeld?
Wat moet ik met mijn woorden uitrichten tegenover de graaiende mens
die schijnbaar ongestraft zijn egoïstische en nietsontziende leefstijl voortzet?
Wat moet ik stellen tegenover degene die zegt
dat je maar één leven hebt
en dat je er dan ook het beste van moet maken,
wat daar ook onder wordt verstaan?

.

Er is veel wat ik niet kan zeggen
of ik beland in een strijd en die zijn er al genoeg.
Daarom bestaat mijn leven tot nu toe vooral uit zwijgen,
verdergaan met mijn onderzoek
en geduldig wachten tot de vragen opduiken,
een verlangen tot willen weten is gewekt.

.

Maar zelfs dan blijft het afwachten
of het om een werkelijk verlangen gaat
of een oprisping vanuit een tijdelijke nieuwsgierigheid.

.

De wereld komt mij voor als een eenzame plaats.
Ik zie vooral verloren, verdwaalde en naar aandacht hunkerende mensen.
Maar dit stadium betekent nog niet
dat men al iets wil weten.

.

Wie echt wil weten
wil doordringen tot zijn bestaan,
hij verlaat degene die hij was.
Hij is de pasgeborene die straalt
en zich alles aanrekent.
Hij is de verantwoordelijke
en weet dat hij alleen is.

.

(c) Theije Twijnstra