Niemand kan u zeggen wie u bent.
Dat kunt u alleen zelf.
Niemand kan u helpen gelukkig te worden.
Ook dat kunt u alleen zelf.
Voer deze methode dan ook volkomen alleen uit.
Alleen zo zult u uw werkelijke motieven weer kunnen terugvinden.
Deze methode maakt duidelijk hoe u uw levensontwerp kunt vinden
zodat u vanuit een duidelijker startpunt uw visie op het leven kunt bijstellen.
Net zo scherp als u zichzelf kunt en wilt beleven.
Deze methode legt de relatie bloot tussen uw innerlijke mogelijkheden en uw levensgeluk.
Maar ook de relatie tussen de verstoring die heeft plaatsgevonden en de moeilijkheden die u in uw leven ontmoet.
En eveneens de relatie tussen de reorganisatie die u kunt uitvoeren en de vrijheid die u dan zult vinden.
De som van deze onderlinge invloeden resulteert in de beleving van de logica van uw leven.

.

Uit: Diep in in, blz. 21
(c) Theije Twijnstra