Wat is goede hulp?
Wanneer help je iemand echt
en wanneer handel je uit medelijden
en noemt dit helpen?
Kun je een ander wel helpen?

.

Rond het thema helpen is veel onduidelijkheid,
veel patroonmatig gedrag
waardoor er niet echt geholpen wordt
omdat zowel de geholpene als de helper
niet veranderen maar onveranderlijk door blijven gaan in hun opgebouwde routines.

.

Effectieve hulp begint bij de motivatie waarom je helpt.
Help je vanuit medelijden,
dan doe je zowel jezelf als de ander tekort.
Je helpt om van dat medelijden af te komen,
maar medelijden is op zich al een vorm van onbewustzijn,
een invulling vanuit je vooroordeel,
want wat weet je immers van de ander
en zijn werkelijke verhaal?
Je medelijden laat vooral weten:
ik vind dat de ander het net zo goed moet hebben als ik
en zolang dat niet zo is,
heb ik medelijden.

.

Medelijden en egoïsme behoren tot dezelfde emotionele familie.
Helpen vanuit medelijden is jezelf geruststellen,
jezelf van dit medelijden proberen te verlossen.
Er zal daardoor niets veranderen,
noch bij de ander, noch bij jou.

.

Hoe dan wel?
Effectieve hulp begint bij het verlangen jezelf beter te willen kennen.
Onder alle omstandigheden is dat je motief:
ik wil weten uit welke bron ik denk, voel, handel.
Ook als ik een ander help.
Wie zo helpt,
leert onder het helpen zichzelf beter te doorgronden.
Hij ontdekt tot waar zijn motivatie reikt
en waar deze in opoffering overgaat.
Of in medelijden.
Of in een te veel van jezelf vragen.
Hij ontdekt ook hoe goed hij naar dit signaal op dat moment kan luisteren.
Stop ik als ik moe word?
Hou ik ermee op als ik geen motivatie meer voel om door te gaan?
Dit zijn belangrijke tekenen waarop we onszelf kunnen leren kennen,
zo ook dankzij de hulp die we geven.

.

Wie hulp niet tot onderdeel van zelfkennis wil maken,
blijft verwachtingen scheppen
en daarmee teleurstellingen veroorzaken.
Hij zal hopen dat de ander dankzij zijn hulp zal veranderen,
terwijl het daar niet om gaat.
Het gaat er om of hij zelf verandert,
niet de ander.
Dát is de verantwoordelijkheid van de ander.

.

De beste hulp is een voorbeeld te zijn in eigenheid.
Ook in je hulp.
Het is in deze eigenheid,
deze ontwikkeling die je beleeft terwijl je een ander helpt,
dat je hulp licht blijft van toon,
neutraal blijft van commentaar.
Goede hulp bestaat uit het besef
dat het alleen de vorm is die via de ander verloopt
en dat het altijd de inhoud is die alleen via jezelf kan gaan.

.

(c) Theije Twijnstra