Durf zonder vergelijking uw reis voort te zetten.
Bekommer u niet om wie verder is
of wiens reis zo veel gemakkelijker lijkt te verlopen,
want wanneer u het leven van de ander werkelijk zou kennen,
dan zou u nooit willen ruilen.
Uw jaloezie zou verdampen in uw schaamte.
Vervolg uw reis dus in dankbaarheid
en wees tevreden met uw lot.
Gun de ander zijn reis
en gun uzelf uw eigen reis,
uw eigen onafhankelijke en onvergelijkbare reis.

Uit: Het plan, blz. 16.

(c) Theije Twijnstra