Zie je leven als een immens schilderij
waarop jij aan het schilderen bent.
Je staat er heel dicht op,
afstand nemen van dit schilderij is moeilijk
en als je het probeert,
zie je hoogstens het stukje wat je gedaan hebt
en nooit het hele schilderij.

.

Nu denken veel mensen
dat ze elke dag toch met het totaalbeeld
van hun leven bezig zijn.
Ze denken afstand te nemen
maar als ze dit echt hadden gedaan
zouden ze hebben geweten
dat het niet mogelijk is
je hele leven te overzien.

.

Maar hoe moet het dan?

.

Je staat voor dit schilderij
en het enige wat je hebt te doen
is het stukje wat je vandaag schildert
heel aandachtig te doen.
Dat is alles.

.

Wie zo doet,
werkt met de optimale aandacht van zijn bewustzijn
en bouwt zo zijn leven op met een aandacht
die hij per dag heeft opgebracht.

.

En als het dan voorbij is
en je kijkt terug op je leven,
zie je een prachtig,
bijna klaar schilderij.

.

Niet de afbeelding,
het beeld dat iedereen ervan maakt,
zal je dan treffen,
maar de aandacht die dan,
verzameld als ze is,
op je afkomt als één lange penseelstreek
die jij trouw elke dag haar kleur,
diepte en vorm hebt meegegeven.

.

(c) Theije Twijnstra