Alles wat zich opdringt, getuigt zelf het duidelijkst van zijn eigen overbodigheid.

.

Theije Twijnstra