Zolang het niet eenvoudig is, is het nog niet zo ver.
Maar wat is eenvoudig?
Zolang dit niet verder wordt uitgelegd, blijft dit een loze kreet die op vele ijdele vleugels verder vliegt.
Eenvoudig is dat wat van al het overbodige is ontdaan.
Een ieder weet voor zichzelf heel precies wat dit voor hem of haar betekent.

.

.

Theije Twijnstra