Wanneer een apparaat kapot gaat,
is er een ‘natuurlijk’ moment om je af te vragen:
wat doe ik nu?
Ga ik een ander apparaat kopen?
Beter, mooier, geavanceerder maar ook duurder?
Ga ik het laten repareren?
Maar dat is meestal duurder dan de aanschaf van een nieuw apparaat,
of wacht ik nog even met aanschaffen
omdat ik nu in de gelegenheid ben
de noodzakelijkheid ervan voor mijn leven te onderzoeken?

.

Wie deze laatste optie durft aan te gaan,
zal vele interessante ontdekkingen doen.
Hij zal ontdekken dat de noodzakelijkheid van het apparaat
lang niet in alle gevallen zo groot is als hij eerst,
zonder erover te hebben nagedacht,
heeft ervaren.
‘Je hebt een televisie nodig,’
was de vanzelfsprekende gedachte.
Je hebt een (vul maar in) nodig omdat het …’
Meestal komt het dan niet verder dan:
‘omdat iedereen zo’n ding heeft
en het toch ook wel heel gemakkelijk, gezellig, enzovoort is.’

.

Wie echter dit onderzoek aangaat,
zal erachter komen dat elke noodzakelijkheid verbonden is aan afhankelijkheid.
Wie een televisie als noodzakelijk ervaart,
of een krantenabonnement,
maakt zich afhankelijk van deze informatiebron
en van alles wat via dit kanaal op hem wordt afgestuurd.
Natuurlijk denkt iemand van zichzelf
dat hij kritisch is ingesteld
en niet zomaar alles gelooft wat op de televisie wordt beweerd
of in de krant wordt vermeld.
De noodzakelijkheid van deze informatie
maakt echter wel duidelijk
dat de vorming van een mening
afhankelijk is van externe invloeden en autoriteiten.
Zich dit gegeven te realiseren
en welke invloed dit heeft op de zelfstandigheid van de eigen keuzen,
kan het begin zijn van een andere,
meer onafhankelijke levensbenadering.

.

De vervlochtenheid van het materiële bestaan
met onze dagelijkse gedragingen en keuzen,
op welk gebied ook,
verdient een voortdurende verkenning
van onze staat van onafhankelijkheid
tegenover wie of wat dan ook.
Zolang we bij een kapot apparaat
direct tot nieuwe aanschaf overgaan,
laten we vooral zien hoe goed deze vervlochtenheid al werkt
en hoe weinig wij als deelnemer hierin
een eigenheid hebben bewaard.

.

Voor wie het aandurft
en er op het juiste moment aan denkt:
jezelf bevrijden van noodzakelijkheden
maakt ongekende werelden bereikbaar!

.

(c) Theije Twijnstra