Het vermogen zelfstandig te kunnen denken staat onder sterke druk.
De invloed vanuit de maatschappij is groot en eenzijdig.
Groot omdat ze vanaf de geboorte tot en met de dood werkzaam is
en eenzijdig omdat de overheersende krachten economisch gerelateerd zijn.
Verzorging, genezing, welzijn, educatie,
geen enkel aspect is zonder de dwingende invloed van het geld.
Deze invloed is zo vanzelfsprekend en alledaags geworden
dat ze niet meer als negatief wordt onderkend,
hooguit als neutraal gegeven maar meestal als een onontkoombare noodzakelijkheid.

.

Om gezond te zijn heb je geld nodig om goed voedsel te kunnen bemachtigen.
Om te kunnen fotograferen heb je een goed (is duur) toestel nodig.
Om te kunnen studeren heb je veel geld nodig.
Geld is een eerste levensbehoefte geworden,
belangrijker dan gezondheid,
‘want als je ziek bent en arm ben je verloren en verstoken van de beste therapie.’

.

Of geld inderdaad zo essentieel is als meestal wordt beleefd, is de vraag.
Het is dat velen al zo door het geldsysteem zijn ingesponnen
dat ze niet meer weten hoe hieruit te kunnen komen.
De leningen moeten worden betaald,
de rekeningen blijven komen,
hoezo een keuze?
Hoezo is geld niet belangrijk?
Loskomen van deze invloeden is taai
en vraagt een uitzicht naar een wezenlijker bestaan.

.

Wat biedt dit uitzicht?
Wie vastzit aan het idee dat geld de motor is van de maatschappij,
heeft zichzelf tot voeding van deze motor gemaakt.
Wat heb je écht nodig?
Op deze vraag zal een ieder een ander antwoord geven.
De richting is: hoe minder je nodig hebt,
hoe vrijer je je zult voelen.
Heb je apparaten nodig?
Apparaten die duur in aanschaf zijn,
meestal veel lawaai maken waardoor ze belastend zijn voor de omgeving wanneer je ermee werkt.
Heb je die apparaten echt nodig?
Of kun je terug naar een handzaag?
Heb je dat ultramoderne fornuis nodig?
Die wasmachine met vijf sterren en een aanbeveling van de consumentenbond?
Heb je al die kleren nodig?
Waarvoor dienen ze?
Wat bedekken ze?
Jouw onzekerheid?
Wat wil je ermee tonen?
Jouw hoeveelheid geld?
Jouw ‘unieke’ smaak?

.

Er is veel te versoberen in ieders leven.
Met elk versoberen zetten we een stap in de richting van onze persoonlijke vrijheid.
Een gelukkig leven bestaat niet uit de hoeveelheid die je om je heen verzamelt
maar uit de afronding dat je ze niet meer nodig hebt.
Je hebt ze gehad,
je hebt gemerkt wat het voor je doet,
je hebt ondervonden hoe afhankelijk je ervan geworden bent,
zowel in gebruik, als in onderhoud,
als in de korte levensduur waardoor je óf een abonnement moet afsluiten
óf een nieuw apparaat moet aanschaffen.
Wie in staat is zich van de omringende materie te ontdoen,
al is het één dingetje,
al is het maar iets wat je lang niet meer hebt gebruikt,
zet een stap in de richting van zijn eigen thuisland,
zijn eigen zelfvoorzienende wereld.
Wie deze nadert,
voelt per stap de vrijheid die hem tegemoet komt,
een vrijheid die hem of haar herkent
als de enige die deze vrijheid eerder heeft gekend
en deze opnieuw en nog bewuster wil ervaren.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Helderdenken 7 Vrijheid”

  1. lia :

    Veel dank lieve Theije voor deze wijze les, wat ben je toch weer een geweldig mens die ons zo telkens weet te raken naar de werkelijkheid van ons bestaan. En inderdaad al die ballast op je schouders belemmert je maar!