De omstandigheden in je leven wijzen je de weg.
Wie dit aanvaardt, zal wat gebeurt niet meer als onderwerp zien van strijd maar van kennis.
Sommigen worden geconfronteerd met ziekte.
Anderen met eenzaamheid of onbegrip.
Elke omstandigheid staat als een wand van aanwijzingen om elk individu.
Deze ‘wand’ leren lezen als een uiterst persoonlijke kennisdrager
is een kunst die geleerd moet worden.
Wie deze vaardigheid niet wil leren kennen
omdat de inzet te hoog is
of de uitkomst te onzeker,
zal deze wand duiden als een externe ‘vijand’ die men bestrijden moet.
Maar aangezien deze ‘vijand’ geen vijand is
maar een vormgeving van je bewustzijn dat je wil helpen
je sterker en moediger te maken,
valt er niets te winnen bij deze strijd.
Integendeel, je zult je verlies zien toenemen
door de opbouw van machteloosheid, verwarring, moedeloosheid.

.

Toch zullen velen het traject van de ontkenning eerst zo ver mogelijk gaan,
ze blijven hopen op een uitweg
die niet via hun verantwoordelijkheid zal verlopen.

.

Wie echter inziet dat hij alleen met zichzelf te maken heeft
en naar dit inzicht durft te handelen,
zal deze wand van omstandigheden willen leren ontcijferen,
zijn eigen geheimschrift willen leren ontraadselen.
Dit is een wonderbaarlijk gebeuren.

.

Op deze wand staan berichten geschreven.
Ze ontraadselen is één ding,
ernaar luisteren een ander.

.

Er staat bijvoorbeeld geschreven
dat je moeilijkheden zijn ontstaan
omdat je te weinig naar je werkelijke motieven hebt geluisterd.
Je zei A maar voelde eigenlijk B.
De actuele omstandigheden willen je wijzen op dit verschil
en vertellen je dat als je leert B zeggen omdat je B beleeft als werkelijkheid,
dat je daardoor iets recht trekt in jezelf
waardoor een nieuwe ordening kan ontstaan.

.

Als je hiermee aan de slag gaat,
hoe moeilijk dit ook is,
zul je een andere innerlijke samenstelling mogelijk maken.
En daarmee een andere bron zijn van je omstandigheden.
Wie deze samenhang beleeft,
en hiermee doorgaat,
(hoe verleidelijk is het immers niet na een eerste succes te menen dat je ‘er bent’),
zal steeds beter zijn omstandigheden kunnen vertalen naar hun oorzaak
en daarop kunnen handelen in overeenstemming met een toenemende eigenheid van motieven, mogelijkheden en levensdoelen.

.

Geluk is nooit een vaststaand gegeven
maar altijd een stromend beleven van innerlijke groei.

.

(c) Theije Twijnstra

2 Reacties op “Helderdenken 4 Omstandigheden”

  1. lia :

    Hoe wonderschoon en zo weer op het juiste moment. Heel veel dank voor deze wijze en bemoedigende woorden.

  2. wil :

    Dit is voor mij het belangrijkste wat ik heb mogen leren uit jouw boeken en teksten op internet de afgelopen jaren. Ik heb geleerd mijzelf te blijven bevragen en krijg hierdoor steeds meer inzicht in mijzelf en meer vertrouwen dat alles wat er gebeurt in mijn leven voor mij het allerbeste is, ook al voelt het soms zwaar en intens verdrietig.
    Dank je wel Theije.