Vaak wordt er gezegd:
het is heel ingewikkeld.
Dus als je het wilt begrijpen
moet je minstens zo intelligent zijn als ik.
Dus als je het niet begrijpt,
begrijp ik dat wel,
want het is ook heel moeilijk.
Vind je me nu niet ontzettend knap dat ik het wel kan begrijpen?
Zie je nu niet tegen me op?

.

Wezenlijker is de vraag: is het ingewikkeld omdat het zo moeilijk te begrijpen is
óf is het ingewikkeld omdat jij het nog niet beter begrijpt
en daardoor het moeilijk vindt om het goed en navolgbaar uit te leggen?
Het is voor het ego natuurlijk wel fijn
als iets heel moeilijk is.
Dan kun je ermee etaleren,
er macht mee uitoefenen en je arrogant opstellen.

.

Maar als je het anders benadert door te stellen:
zolang ik het nog niet zo duidelijk kan vertellen
waardoor zo veel mogelijk mensen in staat zijn het te begrijpen
en waar mogelijk zelfs van aanvullingen te voorzien,
zolang zal ik me dieper moeten concentreren
om wat nu nog ingewikkeld lijkt,
duidelijker te kunnen overbrengen.
Deze laatste kennishouding schept geen afstand
tussen de kennisbrenger en de kennisontvanger
maar moedigt een ieder aan
ook de meest ingewikkelde stof
steeds beter te willen doorgronden.

.

Macht, hoogmoed en arrogantie
zijn de omhullingen en wapens
van de onzekere mens
die zijn vermogen tot verzamelen en adopteren van kennis gebruikt
om al intimiderend anderen op veilige afstand te houden.

.

Wie de kennis liefheeft,
zoekt naar de vereenvoudiging
zonder vervorming van de werkelijkheid.
Een opdracht die alleen vervuld kan worden
met de best aanwezige innerlijke vermogens.

.

(c) Theije Twijnstra