In de mate waarin je jezelf niet kent,
ben je afhankelijk.
Afhankelijk van anderen,
omstandigheden,
het onbegrijpelijke in je leven.

.

Ook zul je nauwelijks of niet in staat zijn jezelf te duiden.
Wat er in je omgaat zul je niet helder kunnen uitleggen
want het is nog te vaag,
te weinig verkend,
te gering onderzocht.

.

Wie op de wereld buiten hem vertrouwt,
begrijpt niet dat hij er zelf eerst aan vooraf is gegaan.
Wat buiten hem is,
herkent hij niet in relatie tot zichzelf.
Wat hij wel is, weet hij niet.
Hij is vooral veel onbekendheid.
Wie zou dan niet onzeker zijn
en veel vastigheid willen verzamelen?

.

De mens is een wonderlijk wezen.
Hij leeft en leeft ook niet.
Grotendeels leven velen zelfs niet,
want wat is bewuste aanwezigheid anders dan de vitale,
actieve keuze je in alle aandacht te verbinden
met wat zich op dit moment voltrekt?

.

Velen leven nauwelijks.
Ze voeren hun patronen automatisch uit.
Ze leven van weekend naar weekend,
van vakantie naar vakantie,
van verjaardag naar verjaardag,
van kerst naar jubileum,
kopen zich een afleiding
en maken er het beste van.

.

Af en toe is er een schrik
omdat iemand uit de nabije omgeving ernstig ziek wordt of doodgaat,
daarna kachelt men verder.
Soms klinkt het:
waartoe deze nutteloosheid?
Om vervolgens te klagen over het weer,
de buren, de buitenlanders, de politiek, de gemeente, de…

.

Zelfkennis maakt alles anders.
Maar zelfkennis is wel voor de moedigen,
de volhouders,
de onzichtbare groeiers die begrijpen
dat alles via jezelf verloopt.
Er is geen andere weg.
Het leven leeft niet jou,
jij leeft het leven.

.

Maar hoe dan?
Hoe te veranderen?
Hoe uit het monotone bestaan te geraken?
Hoe in een andere levensstroming te komen?

.

Iedereen zal bij zijn angsten moeten beginnen.
Het zijn de angsten die ons tegenhouden.
Angst voor verlies,
angst voor buitensluiting.
Angst voor eenzaamheid.
Angst houdt tegen,
duwt een ieder terug in vertrouwde patronen.

.

Een mens bestaat uit duizenden angsten.
Zolang deze de overhand hebben,
zullen we terugdeinzen.

.

Werk aan je angsten.
Bang voor anderen?
Verandering?
Onderzoek het in de stilte van je innerlijk.
Leer de oorzaak kennen als een reactie op een herinnering.
Leer al je herinneringen kennen.
Elk mens is het waard ontsloten te worden,
als een bloem open te gaan en te stralen.
Maar ook elk mens heeft de verantwoordelijkheid
daartoe zelf de eerste te zijn om dit te willen beleven.

.

Leef je leven.
Gebruik het om jezelf te bevrijden.
Zet het in om het bestaan grootser te verlaten dan toen je eraan begon.

.
(c) Theije Twijnstra