Hoe afhankelijker men wordt van technische hulpmiddelen en de mening van anderen,
hoe meer de ontmoeting met zichzelf
als een ondraaglijk lijden zal worden geformuleerd.
.

Theije Twijnstra