De mate van bereidheid open te staan voor nieuwe inzichten,
is omgekeerd evenredig aan de bedachte veiligheid
die men voor zichzelf als levensbeeld heeft gecreëerd.

.

Theije Twijnstra