Zodra we verlangen, komen we buiten onze tijd terecht.
Zodra we onderzoeken wat er nu in ons bestaan gebeurt,
komen we in het heden terecht
dat niets anders is dan de afronding van ons verleden.

.

Verlangen is binnen dit verband als een vlucht te zien
waarmee we willen voorkomen ons verleden te hoeven verwerken.
Iedereen die van een carrière droomt,
een ideale partner,
een indrukwekkend leven,
verplaatst zich naar een tijd ver van hem vandaan.
Al zijn idealen zijn rechtstreeks verbonden
met zijn onverwerkte verleden
dat in hem onrustig woelt
en om actuele aandacht vraagt.

.

Wie dit verleden wel tegemoet gaat,
dit leert aanvaarden en begrijpen,
er zich mee wil vereenzelvigen en er verantwoordelijk voor wil zijn,
rondt zijn verleden af.
Samen met deze afronding
ontstaat er meer ruimte
voor krachten en talenten die al  aanwezig zijn.

.

Wie verwerkt, voelt dat zijn vermogens toenemen.
Wie dit ervaart, zal ook merken dat zijn verlangens afnemen
in dezelfde mate als hij nu zijn innerlijke vermogens leert gebruiken.
Daarmee laat verlangen ook zien
dat men deze innerlijke vermogens wel voelt,
maar dat men nog niet de rijpheid bezit
ze de goede aandacht en eenvoud te geven.

.

Daarom aan een ieder die verlangend is:
geef aandacht aan wat nu in je op antwoorden wacht,
wat op bemoediging en aanvaarding gebouwd wil zijn.
Verplaats je verlangen van de toekomst naar je verleden.
Verlang jezelf vrij te maken van het onvoltooide
en alles waarnaar je nu nog zo hevig verlangt
zal dan in alle geleidelijkheid
vanuit je eigen tijd en opgebouwdheid worden beleefd.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Bemoediging (181)”

  1. lia :

    Wat een bemoediging, juist weer op het goede moment. Heel veel dank hoe liefdevol!!