Als we ons in de ander vergissen,
komt dat we omdat we niet genoeg bij onszelf waren.
Nooit gaat het om de ander, want bij alles ligt de keus bij ons.
Zowel als we het bij de ander willen neerleggen, kiezen we daarvoor
als dat we het bij onszelf neerleggen.
Is dit gegeven niet de kern van onze onafhankelijkheid?
.

Theije Twijnstra