Zet je leven in dienst van de koers die je wilt gaan.
Dienstbaarheid aan je koers maakt je sterk en gericht.

.

In ieder mens bevindt zich een lijn
waarlangs zijn groei het meest optimaal verloopt.
Deze lijn is als een reling die steun geeft en tegelijk de weg wijst.
Het zoeken naar deze lijn is als het ontwerpen van een spoor
dat naar deze levenslijn gaat.
Wie af en toe hiernaar zoekt,
zal noch het spoor maken noch de levenslijn ooit kunnen vinden.
Hij zigzagt,
gaat links en weer terug,
rechts en weer verder
maar door het ontbreken van een vaste koers
blijft hij nagenoeg op zijn oude plaats staan.
Dit stilstaan voelt als een leegte,
als een grote vermoeidheid,
als een machteloosheid.
Het veroorzaakt een doorlopend zelfmedelijden.

.

Toch is er niets verloren
zolang je dagen hebt
die je opnieuw als een kompas kunt gebruiken
om dit spoor naar de koerslijn te activeren.
Wie dit doet,
al is het voor de duizendste keer opnieuw,
zal voor de duizend en eerste keer merken
dat kracht hem tegemoet vloeit.
Dat kalmte en vertrouwen hem begeleiden.

.

Begrijp alleen dat dit spoor naar de kernlijn
zonder jouw bezieling elke keer vervaagt
en alleen door jouw voortdurende keuze
haar te willen vinden
een schijnsel van haar laat doen uitgaan,
een baken van haar zal kunnen maken.
Een voorzichtig licht
dat je begeleidt als een vriend
die je al wijzend naar het volgende stadium zal brengen.

.

(c) Theije Twijnstra