Waarom is het zo moeilijk om het leven te begrijpen?
Omdat het begrijpen van het leven meestal gebaseerd is
op het zien van een klein deel van de werkelijkheid.

.

Wat is dit?

.

Wie de afgebeelde tekening bekijkt,
begrijpt niet hoe hij dit moet duiden.
Even raadselachtig is het leven vaak ook.
Hij denkt dat het bestaan ingewikkeld is,
maar wat weet hij van het bestaan af?
Heeft hij dit onderzocht?
Of heeft hij alleen een idee waaraan het volgens hem zou moeten voldoen?

.

Zolang we op een vaste manier op het bestaan blijven reageren,
zullen we het niet begrijpen
en zal alles,
ook qua moeilijkheid en ingewikkeldheid,
hetzelfde blijven.

.

We zullen dan per keer struikelen over wat ons overkomt,
vaak vele verkeerde keuzen maken
en vooral veel reageren in plaats van te analyseren.

.

De werkelijkheid is onbegrensd.
Onze voorstelling van de werkelijkheid is beperkt.
Zodra we bereid zijn onze interpretatie te vergroten
zullen we de afzonderlijke beelden, verschijnselen,
gebeurtenissen leren duiden als flitsen
die door lange reeksen met elkaar zijn verbonden
en die als afzonderlijke manifestaties voor ons oplichten.
Hoe ruimer onze bereidheid zal worden het leven echt te willen doorgronden,
hoe meer beelden zich aaneen zullen rijgen
en nieuwe verbanden zullen ontstaan,
ontdekkingen als vanzelf erop zullen volgen.

.

(c) Theije Twijnstra