Het gevoel is het belangrijkste onderdeel van een mens.
Met gevoel bedoel ik:
dat wat je je eigen hebt gemaakt,
onvergelijkbaar met wie dan ook.

.

Gevoel is niet inwisselbaar,
emoties zijn dat wel.
Emoties zijn als stadions vol reagerende mensen,
zo wijdverbreid is de emotie.

.

Gevoel is alleen,
en in dat alleen ook nog alleen van één iemand.
Dat ene, ondeelbare, onbevattelijke,
dat is gevoel.

.

Wie het heeft,
voelt het verschil.
Wie het niet heeft,
denkt dat zijn emoties het gevoel zijn.

.

Gevoel komt tot uitdrukking
als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent.
Dan zal degene met emoties
snel naar anderen willen gaan voor advies, hulp, oplossingen.
Wie echter gevoel heeft,
zal daar eerst naar luisteren.
Dit luisteren zal hem stil, bedachtzaam maken.
En tegelijk de weg wijzen.
De eigen, onvergelijkbare weg.

.

Waar emoties naar anderen gaan
als wolken van angst,
gaat gevoel als een onzichtbaar licht
dat jou en alleen jou de weg wijst.
Gevoel heb je in de mate waarin je alleen durft te gaan,
in alle openheid voor iedereen.

.

Iemand die vol emoties zit,
is bang dood te gaan,
te lijden, afhankelijk te worden.
Angst bekleedt zijn toekomstbeeld.

.

Wie gevoel bezit is niet bang,
noch voor de dood of het lijden,
hij weet dat het gevoel bij hem is,
hoe ellendig het bestaan ook kan zijn.

.

Wie bij zijn gevoel is,
is nooit zonder vertrouwen,
nooit zonder moed en besef van aardse tijdelijkheid
en eindeloze werkelijkheid.
In de eenheid met het gevoel
is een ieder onoverwinnelijk.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Bemoediging (166)”

  1. Maria B. :

    Beste Theije,

    Wat ontzettend mooi heeft u dit weer verwoord.
    Het maakt de innerlijke twijfels zo glashelder duidelijk.
    Ik dank u hiervoor.