Vraag
  

Merk de laatste tijd, als ik contakt heb gehad met vrienden of bekenden (bij hen thuis of bij mij), dat..zodra zij uit mijn gezichtsveld zijn verdwenen, dit bij mij doorwerkt.
Dit ervaar ik als positief, alsof ik hen nog hoor praten en dus de stem hoor, wat een warm goed gevoel geeft en me blij maakt.
Heeft dit alles met ontvangen te maken, juist dit ontvangen waar ik zo mee bezig ben?
Geven is voor mij gemakkelijker. 

.  

Antwoord 

In een proces waarin naar een beter evenwicht wordt gezocht tussen geven en ontvangen, zal zowel bij het geven als bij het ontvangen andere ervaringen en reacties merkbaar worden.
De stemmen die in dit geval naklinken in het gevoelsleven laten de waarde bezinken die anderen in het eigen leven kunnen hebben.
In de tijd dat men gaf en gaf en nog niet besefte dat men vaak te veel gaf en meestal ook niet aan de mensen die er goed mee om konden gaan, handelde men met die wijze van geven onderbewust eveneens op basis van ’stemmen’.
Deze stemmen zijn de weergaven van de invloeden die men in de loop der tijd heeft ondergaan en tot een bepaald gedrag aanmoedigden.
Deze stemmen, vaak van opvoeders, religieuze invloeden, etc., zeiden bijvoorbeeld: ‘Je moet eerst geven voordat je kunt ontvangen.’
Of: ‘Wees jij nu maar de mindere, de meest wijze.’
Het zijn deze stemmen die tot een bepaald gedrag hebben geleid en de betreffende persoon tot bovenmatig geven hebben aangezet in de hoop dat de ander dit zou opmerken en ook zou gaan waarderen.
In deze fase van het proces worden andere stemmen toegelaten, het zijn deze actuele stemmen die de oude, bevoogdende stemmen corrigeren en zodoende meehelpen in een gezondere en meer natuurlijke balans van geven en ontvangen te komen.
Alleen wanneer het geven en het ontvangen elkaar in evenwicht houden, blijft het geven licht en belangeloos en het ontvangen vreugdevol en dankbaar stemmend.  

Theije Twijnstra