Wanneer we plotseling
met een tegenvaller worden geconfronteerd,
is de beste reactie:
het is zoals het is.

.

Dit lijkt heel fatalistisch en slap,
maar het is juist deze,
bijna onverschillige houding
die erna de beste mogelijkheid geeft
te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd.

.

Doordat we niet in een emotie belanden,
blijven we nuchter in ons bekijken van de situatie.
Meestal zal het meevallen,
leek het erger dan de eerste indruk ons wilde doen geloven.

.

Wanneer we echter meteen in woede,
paniek of andere heftige emotie losbarsten,
gooien we het bijltje erbij neer,
geven het ding
(als het om een weigerend apparaat gaat bijvoorbeeld)
nog een extra klap, trap, duw
of welke verergerende reactie ook,
waardoor dat
wat eerst alleen maar erg leek,
dan door ons toedoen
nu daadwerkelijk erg is geworden.

.

Een beetje relativiteit
ten opzichte van elke tegenvaller
maakt ons per voorval
lichter van tred
en verstandiger van keuze.

.

(c) Theije Twijnstra