Ik kan je niet genoeg aanbevelen
je dagen te verwerken.
Begrijp dat je dagen zijn opgebouwd door je verleden.
Je dagen zijn geen willekeurige uitwerkingen van een stuurloos lot
maar de uiterst exacte weergave van je eigen keuzen.
Het kennen van deze eerder gemaakte keuzen
zal ervoor zorgen dat je in staat wordt gesteld
voortaan betere keuzen te maken.
Verwerken is deze eerdere keuzen
in verband leren brengen met hoe je dagen er nu uitzien.

.

Wanneer je bijvoorbeeld alleen bent,
dan onderzoek de relatie tussen deze alleenheid van nu
met wat je mogelijk in het verleden hebt gekozen.
Om dit te kunnen doen,
zul je eerst moeten achterhalen
welke emoties deze actuele alleenheid bij je oproepen.
Als je je daardoor ongelukkig voelt,
verlaten, onbegrepen,
dan ga op deze gevoelens in
als waren ze een land waar je doorheen kunt reizen.

.

Eerst kom je in het gebied dat je vele emoties zal laten ervaren.
Dit is bekend terrein.
Je voelt je ellendig en alleen.
Maar in tegenstelling tot deze dagelijkse conclusie
ga je nu verder lopen.
Je bent alleen,
maar wat ging eraan vooraf?

.

Je loopt door in dit geheimzinnige land van je innerlijk.
Na een tijdje zal er iets gebeuren.
Iets onverwachts.
Dit onverwachte zal je een inzicht geven
dat je nog niet kende.
Met dit inzicht keer je terug naar je dag
en je zult merken dat deze dag er daarna anders uit zal zien.

.

Ga zo elke dag terug
naar je innerlijke land
en dring steeds dieper door in de oorzaak van je actuele leven.
Weet dat je in dit land altijd hulp kunt vragen.

.

Verwerken zorgt ervoor
dat je actuele patronen worden losgemaakt
van hun vaste reacties
die als ankers alles onbeweeglijk op hun plaats houden.

.

Hoe beweeglijker je wordt,
hoe meer inzicht zal ontstaan
en hoe minder dwingend de uitwerking van de keuzen
zich zullen laten gelden.

.

Ga door en door.
Dit land is oneindig groot.
Zoek niet naar een doel om te bereiken.
Vind alleen een steeds grotere ordening
en daarmee een steeds diepere harmonie
met elke dag die je meemaakt.

.

(c) Theije Twijnstra