Er is geen grotere troost dan de eigenheid.
Er is geen grotere kracht
dan wat jou van een ander onderscheidt.
Er is geen diepere verbinding
dan de toestemming die vanuit je innerlijk klinkt.

.

Alles zijn heeft een prijs.
Deze prijs heet authenticiteit.
Samenzijn heeft een prijs.
Deze prijs heet aandacht.
Alles heeft een prijs.

.

Wie in contact blijft met zichzelf,
er steeds naar terugkeert,
heeft genoeg om deze prijs te betalen.
Blijheid is de winst
van een goed gesprek met jezelf.
Vriendelijkheid de ruimte
van een onvervreemdbaar zelf.
Overvloed drukt zich uit
bij hen die de wereld aankunnen.

.

En wie dit nog niet lukt,
rest alleen de weg terug naar het innerlijk
zo vaak mogelijk te gaan.
Net zo vaak
en net zo lang
tot de tijd aanbreekt
als een periode waarin men stroomt
van overstromende eigenheid
die men een ieder gunt.

.

(c) Theije Twijnstra