(vervolg bemoediging 150)

.

De kinderen zijn gekomen.
En met de kinderen een nieuw seizoen.
Dit is een periode waarin het kleine en intieme van het begin
langzaam door de maatschappij wordt meegenomen.
Je hebt een gezin maar je hebt ook een steeds indringender buitenwereld.
Alles is veranderd.
Je ouders raken op de achtergrond,
je bent nu zelf de ouder.
Je kinderen vragen ruimte,
ze willen hun leven leren kennen.
Waar is de vrijheid gebleven?
Waar het meisje dat je was,
de jongen die je zo goed begreep?

.

Zij is er nog.
Hij ook.
We kunnen ze allebei weer vinden.
Maar niet zonder je steeds veranderende leven
vanuit een nieuw standpunt te leren zien.
Je bent niet alleen een ouder, moeder of vader,
minnaar of minnares, dochter of zoon,
broer of zus, vriend of vriendin,
collega of familie,
je bent bovenal die ene tijdloze.
Die ene andere.
Daarom: neem de tijd die je hebt
als een veroveringstijd van die ene
die geen ander heeft dan zichzelf.

.

Zorg dat je deze tijd in de morgen hebt,
als iedereen nog slaapt
en jij je voorbereidt op de dag.
Wat ga je van deze dag maken?
Hoe zul je ervoor kunnen zorgen
dat deze dag van jou blijft?
Ondanks alles wat je moet doen?

.

Te midden van anderen jezelf blijven
lukt alleen als je je dit ’s morgens hebt voorgenomen.
Kies een doel voor die dag.
Dit doel betreft jouw gedrag.
Dit doel is gericht op de bescherming van dat
wat jij als je eigenheid voelt.
Hoe kun je het best je eigenheid beschermen?

.

(wordt vervolgd)

.

(c) Theije Twijnstra