(vervolg bemoediging 148)

.

Een gezin is bedoeld
om elk lid optimaal te kunnen laten groeien.
In bewustzijn.
In veerkracht,
in levensplezier.

.

Wanneer aan een gezin begonnen wordt,
is dit het diepe verlangen van elke man en elke vrouw.
Om iets moois tot stand te brengen.
Iets wat er nog niet was.
Iets wat weer zal toevoegen omdat het anders is, eigen, oorspronkelijk.

.

Wanneer de kinderen komen,
zal alles anders blijken te zijn.
Dit is inherent aan ons beperkte bewustzijn
dat pas zal kunnen leren
als iets zich heeft voltrokken.
Onze idealen worden nu meestal beproefd
door de onverbiddelijkheid van elke dag.
Toch kunnen we ons niet achter dit gegeven verschuilen.
We zijn verantwoordelijk.
We hebben dit gewild en ernaar uitgekeken.
Dat het anders uitpakt,
zegt meer over ons inschattingsvermogen
dan over de eerlijkheid van het bestaan.

.

Wat kunnen we doen?
Hoe kunnen we bij het gevoel komen
dat we hadden voordat we aan dit gezinsavontuur begonnen?

.

In dat vroege begin waren we nog op onszelf.
En daarna waren we met z’n tweeën.
Nu zijn we met een gezin.

.

Terug naar de kern te gaan
is de eerste stap
die we elke dag zullen moeten leren zetten.

.

(wordt vervolgd)