(vervolg bemoediging 147)

.

De natuurlijke ordening in een gezin
berust op de plaats die elk lid inneemt.
Deze plaats stemt overeen met de ontwikkeling van de persoon.
Hierbij wordt niet uitgegaan van autoriteit
maar van natuurlijk overwicht.
Natuurlijk overwicht roept geen weerstand op
omdat deze overtuigt in zijn presentatie.
Onnatuurlijk overwicht roept onmiddellijk verzet op
omdat het niet overtuigt,
niet in de wijze waarop het wordt uitgevoerd
noch in de argumenten die naar voren worden gebracht.

.

Een natuurlijk overwicht hangt samen
met een gevoel van verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid heeft eveneens twee niveaus:
de natuurlijke en de onnatuurlijke verantwoordelijkheid.
Onnatuurlijke verantwoordelijkheid beroept zich
op leeftijd, diploma’s, maatschappelijke status, opgedane ervaringen.
Natuurlijke verantwoordelijkheid beroept zich
op wat men innerlijke beseft.
Dit besef hoeft zich niet te bewijzen
noch te beargumenteren.
Het is.
Het doet.
Het staat zich niet voor.

.

De natuurlijke verantwoordelijkheid beziet het gezin.
Dit gezin heeft men veroorzaakt.
Man en vrouw of welke combinatie ook,
hebben deze samenstelling gecreëerd.
Daarmee zijn ze verantwoordelijk en is er niets dat deze verantwoordelijkheid vermindert.

.

Wie zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen
door naar voren te brengen dat het heel zwaar is,
dat niemand hem hierop had voorbereid,
dat het tegenvalt,
dat het heel anders leek dan toen ze eraan begonnen,
bevindt zich in de onnatuurlijke verantwoordelijkheid.
Hij vergeet dat hij dit gezin heeft veroorzaakt, gekozen.
Dat het anders verloopt dan gedacht,
hoort bij het levensspel dat elke keer opnieuw voor verrassingen zal zorgen.
Deze verrassingen zo goed mogelijk leren opvangen,
dragen en begrijpen is de les voor elk mens.

.

Ontwijken van verantwoordelijkheid is de onnatuurlijke weg kiezen.
Onnatuurlijk, want men verzwakt zichzelf.
De werkelijkheid aanvaarden en daarmee leren omgaan,
is de natuurlijke verantwoordelijkheid,
want zo wordt men sterker.
Groei is de natuurlijke richting van ieder mens.

.

(wordt vervolgd)

.

(c) Theije Twijnstra