‘Hoe krijg ik meer rust in de tent?
Vooral ’s morgens is het een chaos.
Gedoe, disharmonie, te laat, gezeur.
Hoe kan ik daar verandering in aanbrengen?’

.

Er is een natuurlijke en een onnatuurlijke ordening.
Waar de natuurlijke ordening haar plaats heeft ingenomen,
wordt alles als gevolg ook natuurlijk.
Waar het onnatuurlijke zijn plaats heeft ingenomen,
veroorzaakt het onrust, tekort, onvrede.

.

‘Het ontspannende is uit mijn leven verdwenen.
Alles draait om het gezin, de kinderen, het werk,
de relatie, de maatschappij, het sociale leven, toekomst,
er is zo veel en bij dit alles denk ik:
wat doe ik niet goed?’

.

Laten we bij de morgen beginnen.
Dan breekt de dag aan.
Wanneer je naar een poema-moederdier kijkt die zorg heeft voor twee jongen,
dan kunnen we dat als uitgangspunt nemen van een natuurlijke ordening.
Dit moederdier moet elke dag werken om haar jongen te kunnen voeden.
Wanneer ze op jacht gaat,
laat ze haar jongen achter.
Deze voelen dat het niet anders kan.
Als de moeder een dier heeft gedood,
brengt ze de jongen als ze groot genoeg zijn geworden,
naar deze prooi zodat ze vlees zullen leren kennen
en hun jachtinstincten geactiveerd zullen worden.
Deze jongen eten in het begin van hun leven langer door dan goed voor ze is.
Ze hebben hierin nog geen ‘rem’ ontwikkeld.
De moeder ‘weet’ dit en roept ze op een zeker moment bij zich.
Ze moeten dan ophouden met eten.
De jongen gehoorzamen onmiddellijk en komen naar de moeder.
De moeder rust uit, de jongen gaan spelen.
Hoe krijgt ze dit voor elkaar?

.

We kunnen zeggen: ‘dat is de natuur en ik leef in een complexe wereld.
Ik ben geen dier.
En een dier volgt eenvoudig zijn instincten.
Het denkt niet verder na.’

.

Dit is allemaal waar, maar niet volledig.
Het instinct bezit een grote wijsheid.
Deze wijsheid bezitten we ook op ons niveau van menselijk bewustzijn.
We kunnen deze wijsheid reactiveren
als we onze eigen natuurlijke ordening beter leren begrijpen en toepassen.
.
(wordt vervolgd)

.

(c) Theije Twijnstra