Begrijp je angst.
Deze dient om je sterker te maken.
Ieder mens heeft met angsten te maken.
Een ieder op een wijze die past bij de fase
waarin men zich qua mentale groei bevindt.
Zonder deze angsten,
van welke variant of intensiteit ook,
zou de mens nog meer de neiging ontwikkelen in een halfslaap te verblijven.
Lui achterover leunend in zijn probleemloze leven,
de wereld becommentariërend vanuit zijn goed voorziene veilige beslotenheid
en ondertussen het ene vooroordeel na het andere rondstrooiend.

.

Angst laat een ieder voelen:
er is werk aan de winkel.
Waarom ben ik juist daar zo bang voor?
Wat remt me daarin?
Wat moet ik nog beter leren begrijpen?

.

Veel mensen zijn bang voor verandering.
Ze hechten zich aan het bestaande levenspatroon
zoals kokkels op een rots niet zouden kunnen.
En als dan toch ineens die wijziging er is,
slaat de paniek ongefilterd toe.
En daarna de ontreddering,
vervolgens het zelfmedelijden,
weer later het klagen
en ten slotte de matte berusting.

.

Wie zijn angsten leert verwerken,
eenvoudig door er keer op keer opnieuw op in te gaan,
zal ze leren kennen als de beste brandstof voor een nieuwe levensfase.

.

Er is veel beangstigends voor wie de materiële wereld als enige werkelijkheid beleeft.
Onderzoek de samenhang tussen deze gekozen verbinding met de werkelijkheid en je angsten.
Elke angst vertelt zijn eigen verhaal.
Dit verhaal is speciaal voor degene die het ervaart, ontworpen.
Wanneer je ziek bent,
dan wees niet bang voor de ziekte,
onderzoek waarom je denkt dat de ziekte sterker dan jij zou kunnen zijn,
terwijl jij zo veel meer bent dan je alleen lichaam.

.

Angsten laten ons sterker worden,
moediger, onafhankelijker.
Dat is hun wezenlijke functie.
Wie zijn natuurlijke angsten onderzoekt heeft de kunstmatige,
gecreëerd door ‘avonturen’,
niet meer nodig.
Hij heeft begrepen:
waar ik een angst weer iets meer tot een onoverwinnelijke eigenheid heb gemaakt,
zal ik beter in staat zijn te ontdekken
wat er werkelijk aan de hand is.

.

(c) Theije Twijnstra