Denk niet jouw kind naar jouw behoeften te kunnen opvoeden.
Beiden zullen ontregeld raken
en daarna als vreemden zeggen elkaar te kennen.

.

Een kind opvoeden is vooral aandachtig zijn
in wat het laat zien.
Oplettend zijn in wat het verbergt.
Aanwezig zijn in wat het geeft.
Luisterend zijn in wat het vertelt.
Ruimte biedend waar het zoekend is.

.

Een kind opvoeden is een universum aan vertrouwen aanreiken en zeggen:
deze ruimte mag je betreden
en tot de jouwe maken.
Ik geef je eten, verzorging, aandacht
maar vooral het besef
dat jouw wereld alleen kan ontstaan
door degene die haar in alle vrijheid en eigenheid betreedt.

.

(c) Theije Twijnstra