Vergeet niet dat je een veroorzakende bent.
Je bent geen slachtoffer
noch een speelbal van het lot.
Je bent het centrum en alles ontstaat doorlopend uit jouw gedachten,
handelen, kwaliteit van bewustzijn en doorleefd besef.

.

Stel je daarom onafgebroken de vraag:
wat veroorzaak ik nu?
Veroorzaak ik blijheid, lichtheid, echtheid, duidelijkheid
of verblijf ik te midden van de velen
die menen zich onrechtvaardig behandeld te voelen?
Loop ik mee in het leger van de teleurgestelden,
de verbitterden en murw geslagenen?

.

Zie jezelf in de rivier van de tijd staan
en besluit met welke stroming je wilt meegaan.
Terug naar daar waar de angstigen zich ophouden
of verder naar daar
waar de voorlopers van geen stilstand willen weten.

.

(c) Theije Twijnstra.