Een ieder bevindt zich in de gevolgen van zijn keuzen.
Dat deze keuzen niet altijd even doordacht zijn
typeert het bewustzijnsniveau.

.

Wanneer deze keuzen verkeerd uitvallen,
of heel anders dan we gehoopt hadden,
gaan sommigen zeuren.
Anderen hebben medelijden met zichzelf.
Als ze wel goed uitpakken,
worden velen gemakzuchtig
of hoogmoedig.
Soms allebei tegelijk.

.

Deze werkelijkheid maakt duidelijk
dat hoogmoed en zelfmedelijden
twee zijden van dezelfde levensmunt zijn.
Maar ook dat het erkennen van je verantwoordelijkheid voor je keuzen,
(hoe moeilijk deze vaak ook in te schatten zijn),
je sterk en moedig zullen maken.
En vooral vrij van oude,
zo normaal en legaal lijkende patronen.

.

(c) Theije Twijnstra