Alles wordt bepaald door wetten.
Wanneer ik een brood wil bakken,
zal ik de wetten van dit proces moeten leren kennen
voordat ik ze heel bewust kan toepassen.
Dit bewustzijn past zich dan aan
aan de bepalende invloed van deze wetten.

.

Ook het bestaan wordt door levenswetten bepaald.
Zolang we deze niet leren kennen,
zullen we ook niet in staat zijn ermee samen te werken
en ze zo te leren gebruiken dat hun invloed
als richtsnoer van ons handelen wordt
in plaats van ons halsstarrig vast te klampen
aan onze verlangens en andere,
nog niet bewust geworden reacties en interpretaties.

.

De levenswetten leren kennen
is de eerste vereiste voor elk persoon
die het bestaan naar zijn werking wil leren begrijpen.

.

(c) Theije Twijnstra