Het materialisme houdt de mens in zijn greep.
Deze greep zorgt ervoor dat de mens afhankelijk blijft
van gemak, comfort, stoffelijke genoegens.
Tegelijk zorgt deze afhankelijkheid ervoor
dat bestaande machtsverhoudingen gestabiliseerd en verstevigd kunnen worden.

.

Vrede is hiermee geen onbestaanbaarheid
maar een direct bereikbare werkelijkheid
als ieder mens vanuit een eigen opgebouwde onafhankelijkheid zou durven kiezen.
Dan zou in één enkele dag het besluit genomen worden:
vandaag leggen we over de gehele wereld
al het werk neer
en doen we helemaal niets meer
totdat alle bommenwerpers aan de grond blijven staan,
elke kogel uit het geweer is gehaald.

.

(c) Theije Twijnstra