Mijn moeder is tijdens haar leven verschillende keren mijn dochter geweest.
De laatste keer was toen ze stierf.
Zowel mijn vader als mijn moeder waren toen mijn kinderen.
Daarom: wat is een ouder?
Wat is een kind?
Wat is het anders dan een rolwisseling
op de lange leerweg van ons beider ontwikkeling?

.

(c) Theije Twijnstra